Moje stránky

BiGystranti
BiGystranti je parta ministrantů na Biskupském gymnáziu v Brně sdružená do ministrantského klubu od roku 2001. Zároveň jsou také čtenářským klubem sv. Tarsicia při časopise Tarsicius. Jejich internetová stránka nejen představuje a dokumentuje jejich činnost, ale i ostatní duchovní aktivity gymnázia. Její součástí je bohatá fotogalerie, kecadlo a další užitečné věci.

Animátoři 2005 - 2007
Má zatím nejnovější stránka o kurzu animátorů a dalších akcích Diecézního centra mládeže brněnské diecéze. Stránka je z velké části tvořena bohatou fotogalerií.

Ministrant chytrák
Tato starší stránka je určena pro vedoucí ministrantských skupin a klubů, obsahuje pro ně i pro samotné ministranty různé materiály, pozvánky na akce brněnského Diecézního centra mládeže a fotografie z Kurzu pro vedoucí ministrantů.

Fara v Opatově
Faru v Opatově využívají studenti Biskupského gymnázia v Brně pro své školní pobyty. Na stránce se rodiče mohou podívat, kde jejich děti tráví víkend nebo tábor a účastníci akcí zde najdou příslušné fotogalerie.

Setkání s Italy
Stránka je především místem pro informace, fotografie a diskuzi účastníků aktivit hnutí Comunione e liberazione a studentů moravských církevních škol.

Geograf Vojta Trmač
Zde naleznou kolegové geografové fotografie z našich terénních cvičení a praktik a také moje webové prezentace vytvořené jako součásti seminárních prací.

Autor stránek: Vojtěch Trmač napiš mi
Copyright © 2006 Vojtěch Trmač

Vojta Trmač