Sbírka knih

Sbírka Foglarovek (Excel)
Pod tímto odkazem najdete seznam jednotlivých vydání knih Jaroslava Foglara, z nichž šedě označené již mám ve své sbírce.

Jiné knihy
Dále sbírám skautskou dobrodružnou a skautskou tábornickou literaturu, literaturu o vedení skautských oddílů či družin a další materiály pro skautské činovníky. Historické i novodobější.
Zcela jiné zaměření je dáno mým studiem: mám zájem o odbornou geografickou literaturu (zvl. socio-ekonomický zeměpis), starou geografickou literaturu, atlasy, mapy, plány měst, zvl. Československo, Jihomoravský kraj, Brno.
K mému studiu italštiny dále beletrii italských autorů v italštině nebo v českém překladu (nové i staré) a odbornou literaturu ke studiu italského jazyka a literatury.


Autor stránek: Vojtěch Trmač napiš mi
Copyright © 2006 Vojtěch Trmač

Vojta Trmač