Něco o mě:

Po osmi letech úspěšného studia na BiGy, kde jsem spolu s mým bratrem založil ministrantský klub BiGystranti, jsem se stal studentem Lékařské fakulty MU v Brně. Již na gymnáziu jsem se velmi zajímal o první pomoc, takže již delší dobu vykonávám oficiální funkci Zdravotníka zotavovacích akcí (kurz Českého Červeného Kříže, jsem též členem Humanitární jednotky ČČK ). Prodělal jsem několik oficiálních školeních s kvalifikací pro vedoucovství, které využívám, když vedu s bratrem nějakou akci a také často dělam podvedoucího (a zároveň zdravotníka) na táborech pro děti 5-15 let v Opatově pod vedením pana profesora z BiGy. Dále jsem od roku 1992 nejmladším členem Táborníckého Klubu Sokoli (založen v r. 1990; zaregistrován pod Českou Tábornickou Unií ), sdružení Petrov. Zapojuji se do aktivit Maltézské pomoci, o.p.s., jsem členem Misijního klubu při Papežských misijních dílech. Mým velkým koníčkem je hra na "královský" nástroj - varhany, a to hlavně při mších svatých. Již od dětství jsem se zajímal o rádia a vysílací techniku, až jsem si koupil vysílačku pro CB psámo. Posledním mým novým koníčkem se staly automobily, a to hlavně ty starší. Je to díky tomu, že táta nedávno koupil vůz FIAT 124.

Chci dělat to, co po mně chce Bůh.